บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด

ผลจากการพัฒนาวัสดุเพื่อทดแทนการใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้เทียม (Composite board) เป็นวัสดุที่ทำจากไม้ (Wood -Based)  เช่น ไม้อัด, MDF (Medium Density Fiber Board)  , ไม้ Particle  ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ  ทำให้ความต้องการแผ่นไม้เทียมเหล่านี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ นิยมใช้ไม้ MDF และไม้ Particle มาทำการผลิต ซึ่งง่ายต่อการประกอบและขนย้ายอีกทั้งยังเป็นตัวเลือกในการตกแต่งบ้านได้ดี เนื่องจากมีสีสันและลวดลายให้เลือกหลากหลายเหมาะแก่การตกแต่งบ้านให้สวยงาม ลวดลายและสีสันของไม้ MDF และไม้ Particle มาจากการปิดผิวด้วยวัสดุพิมพ์ลาย ทั้งจากกระดาษและฟิล์มโอพีพี (OPP : Oriented Polypropylene)

บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด  เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100%  บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุพิมพ์ลายเพื่อการปิดผิวไม้ MDF และไม้ Particle สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยวัสดุจากกระดาษและฟิล์ม OPP มีรูปแบบลวดลายที่หลากหลายและสีสันสวยงามให้ลูกค้าเลือก  ดังนั้นบริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในขณะนี้

จากการที่ประชากรทั่วโลกได้หันมาใส่ใจและส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ การบริโภคผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ หรือสินค้าอื่นๆ ที่มาจากป่าไม้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้ใบรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) จึงจะมั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาจากป่าไม้เชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  และมีการปลูกป่าทดแทนไม้ที่ถูกนำมาใช้

บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษที่ได้มาจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากโรงงานที่ได้ใบรับรอง FSC เพื่อมาพิมพ์ลายเป็นสินค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ได้ใบรับรอง FSC ในลำดับถัดไปได้ และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความสามารถของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่องานเฟอร์นิเจอร์ บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ใบรับรอง FSC เพื่องานพิมพ์ลายกระดาษดังกล่าว นับความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานพิมพ์ของเราต่อไป

our Products

New Products

Get a Free Quote

ติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจ