About Us

บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ถือหุ้นโดยคนไทย 100% ดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายไม้อัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้ขยายกิจการด้วยการลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตวัสดุตกแต่งเพื่อปิดผิวไม้ ซึ่งเป็นการพิมพ์ลวดลายเลียนแบบลายธรรมชาติลงบนกระดาษและฟิล์ม OPP เช่น ลายไม้สักโอ๊ค มะฮอกกานี ลายหินอ่อน ลายดอกไม้ ลายไผ่ เป็นต้น เพื่อใช้ปิดผิวไม้ MDF และไม้ปาร์ติเกิ้ลสำหรับงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  บริษัทใช้ระบบกราเวียร์ในการพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน สามารถทำสีและลวดลายได้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ

ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระเต็มจำนวนด้วยมูลค่า 32 ล้านบาท  และในช่วงปลายปี บริษัทได้ย้ายที่ตั้งโรงงานจากจังหวัดสมุทรปราการมาดำเนินการผลิตที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยเพื่อขยายกำลังการผลิต  ประกอบกับการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพ ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 30 ล้านเมตร/ปี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายการรักษาสิ่งแวดล้อม  ทางบริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบการพิมพ์กระดาษจากสีน้ำมัน (Solvent based) มาเป็นสีน้ำ  (Water based) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้ใกล้เคียงกับความรู้สึกของไม้จริงและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราจึงได้พัฒนาให้มีการพิมพ์ลวดลายกระดาษในรูปแบบสามมิติ กล่าวคือมีลักษณะการนูนของลายเส้น ลายเสื้ยนไม้ ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริงมากขึ้นเมื่อสัมผัส

ในปี 2564 บริษัทได้รับใบรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อแสดงถึงวัตถุดิบกระดาษที่ใช้พิมพ์ ทำมาจากเยื่อกระดาษที่ได้จากป่าไม้เชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  และมีการปลูกป่าทดแทน   บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด  นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรอง FSC เพื่องานพิมพ์ลายกระดาษปิดผิวสำหรับวงการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท พี. ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งมั่นในปณิธานที่จะรักษาคุณภาพของสินค้ารวมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ  และจากการให้บริการที่ดีที่เราให้กับลูกค้าทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด   เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึงในวงการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

วิสัยทัศน์

บริษัทแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการพิมพ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อที่จะได้ขยายตลาดไปยังประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

­­­